Aerofotode kasutamistingimused

Ettevõttele

Aerofotosid tohib kasutada organisatsioonisiseselt, ainult ametialaselt ajakirjanduslikus materjalis ja brošüürides, käsil oleva projekti materjalides. Aerofotosid on keelatud kasutada erahuvides. Ei ole lubatud aerofotosid välja anda, s.t kolmandatele osapooltele. Aerofotosid ei ole lubatud edasi müüa ega kasutada ajakirjanduses. Kui pilte on lubatud kasutada, tuleb märkida aerofotode omanik/valdaja/autor, kellele need pildid kuulusid. (Vastavalt autoriõiguseseadusel tuleb märkida teose autor).

Eraisikule

Aerofotosid tohib kasutada Mapad OÜ-ga kokku lepitud viisil. Ei ole lubatud aerofotosid välja anda, s.t kolmandatele osapooltele. Aerofotosid ei ole lubatud edasi müüa ega kasutada ajakirjanduses. Kui pilte on lubatud kasutada, tuleb märkida aerofotode omanik/valdaja/autor, kellele need pildid kuulusid. (Vastavalt autoriõiguseseadusel tuleb märkida teose autor).

Aerofotode loata kasutamine

Juhul kui olete kasutanud Mapaid OÜ aerofotosid (edaspidi Teosid) ilma Mapaid OÜ loata, loetakse, et olete olnud nõus litsentsilepingu sõlmimisega alltoodud tingimustel.

Litsentsileping sõlmitakse Teost kasutava isiku (litsentsisaaja) ning Mapaid OÜ (litsentsiandja) vahel. Mapaid OÜ-l on õigus igal ajal ilma etteteatamistähtajata nõuda Teose loata kasutamise tingimusteta lõpetamist ning litsentsileping üles öelda. Mapaid OÜ-l on õigus nõuda Teost kasutavalt isikult litsentsitasu summas EUR 40 (millele võib lisanduda käibemaks) ühekordse tasuna iga Teose kasutamise eest, mille kohta väljastatakse vastav arve.

Juhul kui Teost kasutav isik keeldub vaatamata Mapaid OÜ nõudele Teose kasutamist lõpetama, on Mapaid OÜ-l õigus nõuda Teose kasutajalt lisaks litsentsitasule leppetrahvi summas EUR 6 päevas kuni teose kasutamise lõpetamiseni.

 

Kasutamisõiguse ostmine

Mapaid OÜ-lt on võimalik tellida väga hea kvaliteediga aerofotode kasutamisõigusi. Soovi korral saatke soovitud objekti aadress või kirjeldus meilile ee [at] mapaid.com.

  • Üks aerofoto 40€+km
  • Lisaks 1-4 aerofotot 30% soodsam
  • 6 ja enama aerofoto soovi korral küsige ee [at] mapaid.com


Aerofotode tellimine:

  • Tallinna piires 1 objekti pildistamise hind on 240€+km.
  • Hinna sees on lendamiskulud ning 8-10 aerofotot soovitud objektist.
  • Rohkemate objektide korral või objektide asumisel väljaspool Tallinna küsige julgelt hinnapakkumist.
Share
Tuesday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©