Skrevet av Administrator

Se Mapaids luftfoto/bildedekning i Google Earth

Vær oppmerksom på at det ikke vises bilder, men kun dekningen vi p.t. har på vår server og for de fylkene som her er nevnt.

Bildedekningen er del opp i to filtyper.

Filene merket "flate" viser dekningsflatene for det enkelte bildet.

Skal du identifisere det enkelte bildet trenger du "punkt"filen. Her framstår hvert bilde som et punkt, hvor du ved å peke på punktet kan få ut opplysninger om fotodato, bildenummer og retning.

Filene, syntax: Produksjonsdato_danmark_type, som eksempel: 070926_danmark_punkt.

Filene kommer som KMZ filer. Ved å starte Google Earth, deretter File og open så er man inne.

Dekning: FLATE PUNKT

For de som har Google Eart installert så er det nå en enkel sak å se vår bildedekning. Om du ikke har Google Earth så kan den lasts ned her.

Share
Tuesday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©