Skrevet av Administrator

FotoGIS er en egenutviklet ArcView extension. Den er et svært nyttig verktøy til billedvisning i organisajoner der ArcView er brukt som GIS. 

Bildene visualiseres som polygoner som viser hva hvert enkelt bilde dekker. Polygonene selekteres på vanlig måte og bildene vises i lavoppløselig format. Videre kan en se de høyoppløselige bildene i ArcView, samt åpne i annen, forhåndsvalgt billedbehandler for billedbehandling. 

I organisasjoner der kart er mye brukt er dette en svært velegnet måte å tilnærme seg billedmaterialet. Polygonene viser arbeidsområdet til hvert bilde. Det er enkelt å se hvilket bilde man trenger og hva det dekker i forhold til geografisk plassering.

Share
Thursday the 13th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©