Skrevet av Administrator

Mapaids bilder kobles mot adressedata. Det lages en kobling mellom hvert bilde og de adresser som bildets arbeidsområde dekker. Dette gjør det mulig å søke på bilder ved hjelp av adresser og matrikler. 

fotoGAB en enkel applikasjon for å søke i en billedbase, basert på adresse og/eller matrikkel. Dette er en meget effektiv måte å organisere bilder i organisasjoner som ikke benytter seg av GIS, eller der adresse -og matrikkelsøk ønskes som suplement til GIS. 


I fotoGAB ser man de lavoppløselige bildene som søket treffer, videre åpnes det høyoppløslige bildet i en billedbehandler. De digitale bildene blir koblet geografisk mot bygningsnummer (GAB). På denne måten kan en enkelt søke på bygningsnummer og adresser og finne de bildene en ønsker. Det kan være flere bilder til et adressepunkt, samt motsatt, flere adressepunkt til et blide. 

 

Share
Thursday the 13th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©